Dlaczego Toruński Instytut Fajki?

   Toruński Instytut Fajki powstał jako inicjatywa grupy entuzjastów tradycyjnego palenia, związanych ze społecznością akademicką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zainteresowania historyczne Członków Założycieli oraz historyczna metryka Hanzeatyckiego Torunia skłoniły do utworzenia Klubu, którego głównym zadaniem ma być pielęgnowanie historycznej i współczesnej kultury fajczarskiej, a także propagowanie wiedzy o dawnych sposobach zażywania tytoniu. 

   Pragniemy nadać naszemu hobby znamiona naukowości, w sposób rzeczowy mówić o fajce nie tylko z osobami palącymi, ale też laikami, dla których fajka jest już symbolem minionej ery. Z czasem być może tworzyć bazę tekstów, recenzji i opinii dotyczących rozmaitych dziedzin fajczarstwa.

   Przede wszystkim jednak chcemy się dobrze bawić, regularnie spotykać w gronie fajczarzy, wymieniać doświadczeniami i nowinkami, zgłębiać bogatą historię i rolę kulturową fajki - przedmiotu tak dobrze znanego, a kryjącego w sobie ogrom niespodzianek. 

    Członkowie Toruńskiego Instytutu Fajki starają się aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i zawodach polskich oraz międzynarodowych.